Masonluk Hakkındaki İlginç Gerçekler! Girme Şartları...

Masonlar bir tür gizemli cemiyettir. İskoçya kökenli olan Masonlar, bazı kaynaklara göre 5 milyondan fazla üyeye sahiptir. Bu topluluk kardeşlik amacı ile 1717 yılında Londra'da kurulmuştur. Mason, İngilizce bir kelime olan freemason kökünden türeyen "Duvarcılık" anlamına sahip bir kelimedir. Cemiyete bu ismi koyma sebepleri ise cemiyetin kurucularının duvarcılık işinde çalışıyor olmasıydı. Mason teşkilatı bir din değildir, onlara göre bu cemiyetin tek amacı kardeşliktir. 


Mason Cemiyeti'ne Giriş Şartları

  1. Erkek olmak. Kadın olan az sayıda Mason bulunur
  2. Tanrı inancına sahip olmak
  3. 18 yaşından büyük olmak gerekiyor
  4. Tanınan bir karaktere sahip olmak
  5. Mason cemiyetine üye olmuş birinin size aracı olması gerekiyor

Mason Cemiyeti'ne Giriş Ayini

Mason olmak isteyen kişinin gözleri bağlanır ve bir odaya alınır. Adayın tek tek yaptıkları işler okunduktan sonra büyük üstatları bir konuşma yapar. Der ki: "Sayın baylar her şeyden önce bize bir söz vermenizi istiyoruz. Şu anda ve buradan sonra görüp işittiklerinizi hiç kimseye söylemeyeceğinize namusunuz ve onurunuz üzerine söz verir misiniz?" şeklinde sorgulanırlar.


Bu sözlerden sonra adayın göğsünün üzerine bir kılıç dayatılır. Sonrasında ona sorulur: "Göğsünüze dayanan bir elinizle size yoklatılan şeyin ne olduğunu söyler misiniz?" Aranan cevap bulunduktan sonra kılıcın anlamı açıklanır. Yapılan eylemin anlamı ise şu şekilde ifade edilir: "Verdiğiniz söze uymazsanız çekeceğiniz acının anlamına geldiği söylenir".

Türkiye Açısından Masonlar

Masonlar, 18.yüzyıl itibariyle Osmanlı toprakları içinde yayılmaya başladı. Türkiye'de ise 1935 yılına gelindiğinde Atatürk'ün Masonlar hakkında verdiği karar bir hayli önemliydi. Atatürk, Türkiye'de yer alan tüm Mason localarını kapatma emrini vermişti. Bunu isteme sebebi ise Masonların Türkiye için tehdit olacağını düşünmesiydi. Bu emir sonrasında localar kapatıldı.


Atatürk yönetiminden sonra Menderes yönetiminde ise Masonların faaliyet alanları tekrar açıldı. Türkiye'de şu an bazı şehirlerde cemiyetleri bulunuyor. Başta gelen şehirler arasında: İstanbul, Ankara, İzmir yer alıyor. Türkiye'de 2010 yılında 218 mason locası ve 15.000 civarında mason vardı.  Şu anda bu sayıların kat kat arttığı düşünülüyor.

Hiç yorum yok:Blogger tarafından desteklenmektedir.