Güneşin Sırları: 8 Şaşırtıcı Bilgi ve Etkileri! 5 milyar yıl sonra..

Dünya'nın ışık ve ısı kaynağı olan Güneş, 4,603E9 yıldır varlığını sürdürüyor. Sahip olduğu konum olarak yaşam alanımızdan 149.600.000 km uzaklıkta bulunan Güneş Sistemi'nin merkezinde yer almaktadır. Güneş kendi enerjisini üretebildiği için aynı zamanda bir yıldızdır. Bulunduğu konumun etrafında yer alan gök cisimlerden bazıları: Merkür, Venüs, Dünya, Mars... Bu gezegenler Güneş'in etrafında belirli sürelerle dönüşünü gerçekleştiriyor. Güneş'in bir gezegen veya yıldız etrafında dönmediği bilinse de Güneş'te bir kara delik etrafında dönmektedir. Güneş'in sıcaklığına gelecek olursak Güneş'in yüzey sıcaklığı 5.778 K, Dünya'nın çekirdeğinin ısısı ise 6.273 K olarak karşımıza çıkıyor. Bu yıldızın iç sıcaklığı ise daha da artarak 15.6 milyon C' a kadar ulaşmaktadır. Şimdi gelin ana konumuz olan Güneş hakkında birbirinden ilginç 8 farklı bilgiye değinelim.

Güneş

8. Güneş'in ortadan kaybolması ile neler yaşanırdı? Bu duruma baktığımızda Güneş'in 1 hafta gibi kısa bir süre bile ortadan kalkması, Dünya'nın 14 C derece olan küresel sıcaklığının -18 C dereceye kadar düşmesine sebep olacaktır. Ülkelerdeki sıcaklık ise felaket olarak nitelendirebileceğimiz seviyelere kadar düşecektir. Aynı zamanda Dünya, zifiri bir karanlıkla baş başa kalacaktır. Bu durumun sonucunda da fotosentezin gerçekleştirilememesinden dolayı bitkilerin yok olmaya başlamasının ardından insanoğlu da kısa bir süre içinde yeryüzünden silinme tehdidiyle karşılaşacaktır. 

7. Güneş her geçen süre boyunca artan bir sıcaklığa sahiptir. Bunu 1 milyar yıla oranladıklarında %10 daha fazla ışık yaydığı bilinmektedir. Buradan da anlıyoruz ki Güneş'in her geçen zaman sıcaklığının artmasının sonucu olarak: Dünya'ya daha fazla ışık yaymasına ve Dünya'daki suların daha fazla buharlaşmasına neden olacağı ortadadır. Bu nedenledir ki insanlığın neslinin devamı milyarlarca yıl sonra Güneş'in yaydığı ısıdan dolayı büyük bir tehlikeye gelmesi muhtemeldir.

6. Güneş'in yapısını incelediğimizde Güneş'in yapısını oldukça yanıcı bir element olan %72'sinde hidrojen (h), %26'sında gaz halde bulunan helyum (he) ve diğer geri kalan %2'lik kısmında ise farklı elementler bulunuyor. 

5. Güneş ile Dünya arasında olan mesafeden dolayı ve birçok farklı doğal ve beşeri nedenden kaynaklı Güneş'in yaydığı ısının %1'i Dünya'ya ulaşıyor. Bu durum Güneş Sistemi'nde oldukça farklı şekilde karşımıza geliyor. Hidrojenin saniyede yaydığı 700 milyon ton enerji ve helyumun yaydığı 695 milyon ton enerjiden dolayı Güneş Sistemi oldukça yüksek ısı değerlerine ulaşıyor. Bu ısı Güneş Sistemi'nin en sıcak gezegeni olan Venüs'te 470 derece civarındayken Dünya'da 14 derecedir.

4. Güneş Sistemi'ndeki en yoğun yapıya sahip olan Dünya, bir bütün olarak saatteki hızı 930 milyon km'den fazlayken bu hız ile 24 saat gibi bir sürede 2.6 milyon km yol alıyor. Güneş ise yapısını gazlar oluşturduğundan farklı alanları farklı şekilde hızlara ulaşarak dönme eylemini gerçekleştiriyor. Bu vardığı farklı hızlar ile Güneş'in ekvator bölgesi 25 günde bir, kutuplara varan kısmı ise 36 günde bir dönme eylemini gerçekleştiriyor.

3. Bildiğimiz gibi Dünya'nın yarısı gecedeyken diğer yarısı gündüzü yaşıyor. Bunun nedeni Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareketidir. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken Güneş'e dönük olan kısmı gündüzü yaşar. Bir süre sonra yerini karanlığa yani geceye bırakır. Gördüğümüz gibi Güneş, Dünya'da gece ile batma eylemini gösteriyor fakat Güneş Sistemi içerisinde yer alan açı ilişkilerinden dolayı Güneş'in hiç batmadığı gezegenin varlığı da bilinmektedir. Bu gezegen, Dünya'dan 5 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

2. Güneş'in yaydığı inanılmaz enerji bizim kullandığımız yenilenebilir enerji kaynakları arasında aktif olarak yer alıyor. Güneş'in oluşturduğu enerjiyi yani 3,9x10 üssü 26 W'ı Dünya'da üretebilmemiz için her saniye 100 milyar dinamiti patlatmamız gerekecektir. Bunun sonucunda mümkün olacaktır ki inanılmaz enerji seviyesine ulaşabilelim.

1. Bilim insanlarının gözlemlerine göre Güneş, ömrünün yarısını bitirmiş ve artık ömrünün sonlarına doğru yaklaşmaktadır. Güneş'in ömrünü, günümüzden 5 milyar yıl sonra tamamlayacağı yapılan araştırmalar sonucunda bilinmektedir. Bu demek oluyor ki bunun sonucunda etrafındaki gezegenlerin tamamı yaşamdan uzak hale gelecek. Güneş'in yok olması bizim de yok olmamıza sebep olacaktır ki, bu durum eğer Dünya farklı sebeplerden kaynaklı 5 milyar yıl içinde yeryüzünden silinmediği takdirde yaşanabilecektir.

Hiç yorum yok:Blogger tarafından desteklenmektedir.